Выпуск 4: ГIойтар Уасийн дийцар

Опубликовано: Автор: & Категория: Йицлур йоцу зама.

— ЦIера дохийла хиъча и хаам тIе муха лецира наха?
— Некъан кечам муха бинера, шайца хIун оьцура наха, деши а, кхийолу еза хIума а схьаэца аьтту бара я бацара?
— Некъ муха лайра, новкъахь юучу хIуман хIун дора, вовшийн накъосталла муха дора наха, доьзалах а, гергарчу нахах а къаьсташ меттиг хилла я ца хилла?
— Сибреха (Казахстане) дIакхаьчча, цигарчу наха тIе муха лецира?
— Цигахь дIа муха нислора нах, мичахь Iара, юучу хIумана хIун дора, ахча даккха меттиг бар я бацар, дIасваха аьтту бар я бацар?
— ТIаьхьлонна муха гIайгIа бора цигахь наха, хIун тайпан белхаш бора, цигарчу казахашца юкъаметтигаш муха яра?
— Сталин дIа а ваьлла, юха цул тIаьхьа ткъолгIа компартин гулам хилча и керланаш хезча дог-ойла муха яра нехан, цIа дагIарна кечам муха бора?
— ЦIа догIуш некъ муха бара?

Выпуск 3: Яхийн ден ненан дийцар

Опубликовано: Автор: & Категория: Йицлур йоцу зама.

— ЦIера дохийла хиъча и хаам тIе муха лецира наха?
— Некъан кечам муха бинера, шайца хIун оьцура наха, деши а, кхийолу еза хIума а схьаэца аьтту бара я бацара?
— Некъ муха лайра, новкъахь юучу хIуман хIун дора, вовшийн накъосталла муха дора наха, доьзалах а, гергарчу нахах а къаьсташ меттиг хилла я ца хилла?
— Сибреха (Казахстане) дIакхаьчча, цигарчу наха тIе муха лецира?
— Цигахь дIа муха нислора нах, мичахь Iара, юучу хIумана хIун дора, ахча даккха меттиг бар я бацар, дIасваха аьтту бар я бацар?
— ТIаьхьлонна муха гIайгIа бора цигахь наха, хIун тайпан белхаш бора, цигарчу казахашца юкъаметтигаш муха яра?
— Сталин дIа а ваьлла, юха цул тIаьхьа ткъолгIа компартин гулам хилча и керланаш хезча дог-ойла муха яра нехан, цIа дагIарна кечам муха бора?
— ЦIа догIуш некъ муха бара?

Выпуск 2: Шуьйтара Сацитин дийцар

Опубликовано: Автор: & Категория: Йицлур йоцу зама.

— ЦIера дохийла хиъча и хаам тIе муха лецира наха?
— Некъан кечам муха бинера, шайца хIун оьцура наха, деши а, кхийолу еза хIума а схьаэца аьтту бара я бацара?
— Некъ муха лайра, новкъахь юучу хIуман хIун дора, вовшийн накъосталла муха дора наха, доьзалах а, гергарчу нахах а къаьсташ меттиг хилла я ца хилла?
— Сибреха (Казахстане) дIакхаьчча, цигарчу наха тIе муха лецира?
— Цигахь дIа муха нислора нах, мичахь Iара, юучу хIумана хIун дора, ахча даккха меттиг бар я бацар, дIасваха аьтту бар я бацар?
— ТIаьхьлонна муха гIайгIа бора цигахь наха, хIун тайпан белхаш бора, цигарчу казахашца юкъаметтигаш муха яра?
— Сталин дIа а ваьлла, юха цул тIаьхьа ткъолгIа компартин гулам хилча и керланаш хезча дог-ойла муха яра нехан, цIа дагIарна кечам муха бора?
— ЦIа догIуш некъ муха бара?


Выпуск 1: Шуьйтара ТIаусин дийцар

Опубликовано: Автор: & Категория: Йицлур йоцу зама.

— ЦIера дохийла хиъча и хаам тIе муха лецира наха?
— Некъан кечам муха бинера, шайца хIун оьцура наха, деши а, кхийолу еза хIума а схьаэца аьтту бара я бацара?
— Некъ муха лайра, новкъахь юучу хIуман хIун дора, вовшийн накъосталла муха дора наха, доьзалах а, гергарчу нахах а къаьсташ меттиг хилла я ца хилла?
— Сибреха (Казахстане) дIакхаьчча, цигарчу наха тIе муха лецира?
— Цигахь дIа муха нислора нах, мичахь Iара, юучу хIумана хIун дора, ахча даккха меттиг бар я бацар, дIасваха аьтту бар я бацар?
— ТIаьхьлонна муха гIайгIа бора цигахь наха, хIун тайпан белхаш бора, цигарчу казахашца юкъаметтигаш муха яра?
— Сталин дIа а ваьлла, юха цул тIаьхьа ткъолгIа компартин гулам хилча и керланаш хезча дог-ойла муха яра нехан, цIа дагIарна кечам муха бора?
— ЦIа догIуш некъ муха бара?